Tử vi tuổi Ngọ tuần 24/08 – 30/08: Tâm tư sóng đánh dạt dào

ễ vướng vào những rắc rối liên quan đến vận chuyển, lưu thông, hoặc gặp những người khiến bản mệnh cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên hãy cố gắng để quên đi và tập trung vào nhiệm vụ của mình. Sự nghiệp Sự nghiệp đầu tuần tọa Chính Quan chủ về tư tưởng khá bảo thủ, hôm nay bạn sẽ gặp chút khúc mắc với đồng nghiệp về cách giải quyết vấn đề phát sinh. Nữ mạng sẽ thu hút nhiều người khác...

Read more